دکتر محمدرضا دارابی
دکتر محمدرضا دارابی

ارولوژی ،فوق تخصص جراحی کلیه و اندواورولوژی

موقعیت مطب دکتر محمدرضا دارابی
متاسفانه نوبت دهی آنلاین این پزشک فعال نمی باشد
لطفا برای راهنمایی بهتر با مشاوران سایت تماس حاصل نمایید

09020058044
09159664718
آدرس مطب: خراسان رضوی، مشهد، محله جنت، خیابان دکتر چمران، گلستان شرقی - روبروی بیمارستان آریا . ساختمان پورسینا . طبقه سوم
*بیماران عزیز ساعات اعلامی سایت فقط جهت حضور در مطب میباشد و الزاما ساعت ویزیت نیست .
*معطلی بین 1 تا 4 ساعت در مطب در نظر بگیرید.
*هزینه دریافتی در سایت بابت کارمزد سایت می باشد و هزینه ویزیت در مطب اخذ می شود .
تلفن مطب: 05132292300
معرفی دکتر محمدرضا دارابی
بیوگرافی

انجام 73طرح تحقیقاتی در زمینه های اورولوژی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سخنرانی در سمینارهای داخلی و خارجی در کشورهای مختلف دنیا در قالب سمینارهای علمی به صورت سخنرانی ومقالت علمی در 11 مورد چاپ خالصه مقالت علمی در نشریات داخلی و خارجی در 31 مورد عضو انجمن علمی داخلی و خارجی )انجمن اورولوژی آمریکا -AUAانجمن اورولوژی اروپا -EAUانجمن بین الملل
اورولوژی -SIUانجمن پیوند اعضاء خاورمیانه -MESOTانجمن اورولوژی ایران – IUIانجمن پیوند اعضاء ایران – ISOTانجمن اندواورولوژی و یوروالپاراسکوپی ایران -انجمن اورولوژی آسیا(
شرکت در کارگاههای آموزشی و سایر کنگره های داخلی و خارجی در 37مورد


دکتر دارابی - دکتر محمد رضا دارابی - دکتر دارابی مشهد - دکتر دارابی اورولوژی - دکتر ارولوژی - دکتر خوب - دکتر اورولوژی مشهد - بهترین دکتر - بهترین دکترها- بهترین اورولوژی مشهد - نوبت دکتر دارابی - نوبت اینترنتی دکتر دارابی - نوبت دهی دکتر دارابی - دارابی - دکتر - نوبت سلامت شرق - نوبت دهی سلامت شرق - سلامت شرق - نوبت اینترنتی دکتر - نوبت دکتر دارابی سلامت شرق